ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

1917 результатів було знайдено за 0,084 секунд
Пошуковий запит: Краківські вісті
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
БЕРЛІН. Доповняючи воєнне звідоилення з вівтірка, військові круги подали ще такі подро биці з південного відтинку фронту; Поширення мостового причілка біля Ростова відбулося так, що одна німецька боєва група вдарила з району Батайська на схід і захопила ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
& Німецькі підводні човни торпедували та за топили На американських; прибережних, водах, о дин американський торговельний пароплав се редньої величини та один мексиканський. Аме риканський корабель затоплено у віддаленні яких 800 миль від атлянтШського ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
Львів, як доколі великий і важний культур но-господарський і комунікаційний центр, що са ме тепер, завдяки постійному піклуванню німець кої влади, . пов'олі відбудовується і налагоджує своє .нормальне життя, на кожному кроці дуже помітно відчуває недостачу ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
Необхідність перевести найпотрібніші меліо раційні ч та регуляційні роботи на тереніі Галичини створила потребу організації якнайбільшої кіль кості! інженерів, техників, наглядачів, що зумі ли б виповнити ці завдання за нововиробленим меліораційним плином. ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
Минулого тижня Спідка Праці Українських Мистців відкрила У Львові, при вул. Галицькій 11, 'свою репрезентативну, крамницю-сальон, яка є наче б то - постійною виставою праць наших, ма лярів та скульпторів. Садьон-крамниця міститься у трьох досить просторих ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
Тррр! 1 — дзвонить телефон. Мій приятель по відомляє, що хор Божика дає концерт для ро бітників в студентському домі... Що за несподіванка! Яка радість, - довідатись про таку новину... Ледве діждався до тієї 8-ої години... Вкінці я на салі. Велика й гарно ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 6
СПОРТОВІ ВІСТІ. Минулої суботи і неділі відбулися У 'Львові легкоатлетичні змагання за першенство львівської округи. На старті зібралося около 50 змагунів і змагунок з клюбів: КЛК, УССК, УТТ 4. Висліди змагань такі: Біг жінок на 60 метрів: 1) Варцабу 2) ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 2
іаіПщвйяЛ хинаноісои кт/їг иннви іоаоьавх іоніго ишгої) оньнзіи 9 вдкгаиа эн ош ,‘ии -BtfOd ІОЯЧЗЩВЙНіС І.ОНЇГОІН ЭНГЛО эн ЙВХ
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 3
щ перший Крвевйй Конкурс Хорів у Львові *- ЗІ. VII. іі. VIII. Ш2 Н Фестиваль Української Пісні —2. серпня 1942 ——. .. - ... *■ УКРАЇНЦІ В НІМЕЧЧИНІ Й ПРОТЕКТОРАТІ! Оцим подаємо до відома, що поодиноких за йбвлень на книжки з Німеччини й Протекто рату не ...