ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

1917 результатів було знайдено за 0,001 секунд
Пошуковий запит: Краківські вісті
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
З ДНЕМ 10. СЕРПНЯ Ц. Р. здержуємо висилку щоденника тиля Передплатникам, що не надіслали передплати ЗА СЕРПЕНЬ! ДЕРЖАВНІ ТЕХНІЧНІ ФАХОВІ КУРСИ УЛЬВОВІ. На Державних Технічних Фахових Кур* сах у Львові, в наступному півроці наука затинається 1 вересня 1042 ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
ГОЛОВНА КВАТИРА ФІРЕРА, ЗО 9. Головне Командування Німецьких Збройних Сил подає: У північно-західній частині Кавказу та на пів день від Терека німецькі й союзні війська у за взятих боях посунулися в дальшому наступі впе ред. Ґ В Сталінграді взято приступом ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
БЕРЛІН. Біля 13 тисяч, американських воя ків пішло на морське дно разом '-з -усією зброєю і всім вирйдом. .Сталося Де в останній катастрофі американської конвойної валки на північному Ат лйіітику, що про неї подало до відома німецьке' надзвичайне ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
РИМ. Італійські часописи повідомляють у ши. рокому оформленні про- нові успіхи німецьких підводних човнів, зокрема про переможну атаку аа конвойну валку швидких військових транспор. 'товців. »Попольо ді Рома« підкреслює, що велетенське значіння затоплення ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
ЖЕНЕВА. Московський кореспондент часопису »Тайис« пише, що ,при кінці минулого тижня по. явилися дві заяви, які вказують на те, що СССР, є в дуже критичній ситуації. >Красная Звєздаї вмістила статтю, в якій вичи слює совітські втрати впродовж цьогорічної ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
БЕРЛІН, Спікер "бостонєької радіовисильні. об говорював недавно взаємини між Злученими Дер жавами й Австралією. На вступі ствердив, що на справді Злучені Держави відкрили Австралію щой. во у цій війні. Це відкриття матиме поважне зна« чіння. Воєнні умовини ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 1
- Вістки з краю, які доходять до нас під тверджують і- цим разом велике зрозумін ня ваги моменту, що його виявляє наш се лянин-хлібороб, вивязуючись уповні зі своїх обовязків щодо здачі контингенту на час та без затримки. Він відчуває дійсність, здає собі ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 2
’ Правопис перероблювали, його не затверджу вали, бо Москва не задовольнялась ніякими міри, лами „орієнтації 44 . До того ж був і формальний йотив: зачекати, поки буде затверджений нарко. мом Потьомкіннм російський правопис. І ще дода. вали, але вже самі ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 2
Безоглядна -русифікація провадилась не тільки в правописі. Русифікувалась насильно, під безпо середнім тиском Мошви, лексика, руйнувався стиль української мови (фразеологія). Крім суШ спеціяльник, таких, як підручники української мови і літератури, всі ...
Краківські вісті №217 від 01.10.1942, сторінка 2
СТОКГОЛЬМ. Як повідомляє з лондонських кругів стокгольмський часопис „Афтонблядет", в Лондоні загально вважають, що „сезон на ін вазії" над Каналом вже минув. Настали осінні бурі й гострі південно-західні вітри. Дощеві за вірюхи, великі хмари та високі ...