ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

1937 результатів було знайдено за 0,069 секунд
Пошуковий запит: Краківські вісті
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
В дні 19 червня ц. р. відкрито для прилюдно го вжитку, в будинку ліцею, краєзнавчий музей. Численні експонати музею поділені на шість та ких відділів: геологія, ботаніка, з колегія, архео логія, історія та етнографія. В відділі геологи в матах, шкіцах, ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
На протязі останніх десятилітть Еремянеч чина вкрилась була цілою сіткою пасічних rod подарств. На 1 січня 1939 р. було 73.000 бджоло родин, а річний збір меду становив один міліон кг. За час перебування большевикіз пасічництво дуже підупало і, замість ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
Українська Служба Охорони у Винниці зорга нізувала нещодавно, при підтримці відділу осві ти та німецького командування власну дуту ор - хестру, яку вже декілька разів мало змогу слу хати населення міста. Найбільше праці в органі зацію й розвиток оркестри ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
Ми вже повідомляли про закінчення пере в ишколу в Україні 600 вчителів принадежних до німецького народу. їх використають у німецьких народних школах, які існують в Україні майже скрізь там, де проживають німці. Крім цього, ще цієї осени, мають відкрити для ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
Починаючи з 16 липня ц. р. почала виходити у видавництві „Дойче-Україне Цайтунґ” нова тижнева газета в німецькій мови п. н. „Україне Пост”. Ціна окремого примірника 2 крб.
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
Колись, за княжих часів, у Білій Церкві була маленька білокамінна церква ,що дала назву мі сту. В 1612 р. на фундаменті цієї церкви збудо вано латинську каплицю для польських вояків. Наприкінці XVIII ст. вона була майже зовсім зруйнована і в 1804 р. ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 4
БЕРЛІН. „Плян німецького фельдмаршала Бока подобає на подвійні ножиці, якими кермує одна рука. Підчас коли одні ножиці звертаються проти Сталинграду, другі загрожують Краснода рові”. Так характеризує теперішній образ німець, кої офензиви на південному ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 5
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 5
СЕРПЕНЬ S, Неділя 10. по С. f Ілії пр. 3. Понеділок Симеона і Івана 4. Вівторок Марії Магдалини Оголошення. Український Окружний Комі: тет в, Дрогобичі, відкриває з днем 1 серпня ц р. ВідпОчинковий табор: в 'ГІідбужі Для юнаків від 13—18 літ. Зголошення ...
Краківські вісті №169 від 02.08.1942, сторінка 5
Треба розрізнити три роди преміювання за сільське та харчове господарство: ’ ‘ 1) Прємійпі посвідки: Премійні- посвідки вида ють за віддачу збіжжя іГйіййкого роду та за стручкові й олійні овочі, за худобу на заріз і ху добу на гбдіВЛю (одначе -Тільки ...