ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

1917 результатів було знайдено за 0,060 секунд
Пошуковий запит: Краківські вісті
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 1
ШАНГАЙ, 3 Далекого Сходу надійшла сен ?аційна вістку що японці висадили легкі стежні частини в різа, точках австралійських берегів. Ці частини мали б за завдання ствердити розміщен ня аліянтських військ на австралійському конти ненті. Ця вістка прийшла з ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 1
Щоб улекшити нашим читачам слідку*» ваняя за розвоєм останніх подій, дозво лимо собі на невеличку стратегічну екскур сію в далекі простори колишньої Московії та Тмуторокані, пізніше Росії, тепер СССР.; Першою стратегічною напрямною, що, ; стала активною на ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 2
Дееяідна етація в Сарнах. В Сарнах відновлено діяльність дослідної станиці, яка під управою проф. Янорта, керівни ка інституту господарювання при конМерНШо- Му у ківер ентеті, досліджує можливості загоєно* дарюмиїш волинських басон,- що розтягаються на ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 3
З Василькова так і не вдалося нам добитися до Києва. Ми дістали інше завдання і в середині Липня рушили на південь Через Білу Церкву, Зве нкгородку, Шйолу. Звенигородка... Це старокня жИЙ Звенигород, що своїми валами і зрубами відбивав невпинні атаки ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 3
М. ВОЗНЯК. Коли вийде друком антологія разом із сту дією про Вашу літературу? трудно передба- : лити. Дві причини можуть Спровадити про в олоку. Насамперед* брак матеріалів щохвилини .спроваджує перерви в читанні й перекладанні; І далі, пишу оригінальні ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 4
На головному Кавказькому хребті відомі два ■переходи, а саме побережжям Каспійського мо ря, через т. зв. Каспійські ворота, та в середущій частині хребта просмиком, що веде з долини Терека в долину Арагви, допливу Кури; на пів денному ж Воєнно-Грузинська ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 4
БЕРЛІН. Змоторизовані німецькі війська пе рейшли, як подає Німецьке Інформацйне Бюро з військового джерела, в понеділок у північній ча. стині великого коліна Дону на південний схід аж до панівної височини та здобули її. На північ звідсіля мадярські частини ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
КАЛЕН ДА Р ЛИПЕНЬ. ЗІ. Пятниця Якинта і ЕмІліянд, СЕРПЕНЬ 1. Субота Макрини і Дія Оголошення. Український Окружний Комі тет в Дрогобичі відкриває з днем 1 серпня ц. р, шдЛочкнісовий табор в Підбужі для юнаків від 13—18 літ. Зголошення приймає канцелярій У. ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
Дня. 4. липня ц. р. мінктер Великої Німеччина д-р Ґебельс у імеїги Фірера відкрив третю з чер ги велику виставу в часі теї війни, малярства, пластики й графіки в домі німецької штуки в Мінхені. Дім німецької штуки започаткований з прихо. дом націонал- ...
Краківські вісті №167 від 31.07.1942, сторінка 5
АНКАРА. У столиці Туреччини Анкарі, від. будється вдруге судовий процес у справі атеста ту на німецького амбасадора в Туреччині, фон Папеиа. Найвищий державний прокуратор пере глянув уже акти процесу і передав їх до найви щого’ суду, який визначить ...