ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Умови користування


Ласкаво просимо на наш Вебсайт LIBRARIA – архів української періодики онлайн (далі – LIBRARIA, Вебсайт).

Ці Умови користування регулюють доступ до LIBRARIA й містять два документи – Публічну оферту та Політику конфіденційності. Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови. Користуючись LIBRARIA, Ви повністю погоджуєтеся з цими Умовами. Якщо Ви з ними не згодні, не використовуйте цей Вебсайт.
Цей документ є публічною офертою та публічним договором й адресований необмеженому колу фізичних осіб, які бажають і мають технічну можливість скористатися послугою віддаленого доступу до цифрового архіву української періодики, зокрема до зображень і повних текстів видань, метаданих та інших матеріалів, розміщених на Вебсайті LIBRARIA. Згідно з нормами ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на LIBRARIA (www.libraria.ua) є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче, а також прийняття положень Політики конфіденційності. Політика конфіденційності встановлює порядок обробки персональних даних користувачів i є невід’ємною частиною цього Договору.

Приватне підприємство «АРХІВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», код ЄДРПОУ 33541121, зареєстроване в Україні, Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 004465, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією 24 травня 2005 р., юридична та фактична адреса: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (далі – Виконавець) з однієї сторони, та будь-яка фізична особа-користувач Вебсайту LIBRARIA (далі – Користувач) з іншої сторони, в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на таких умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладено шляхом повного й безумовного прийняття (акцепту) з боку Користувача умов цього Договору в повному обсязі, без підписання паперового примірника Договору Сторонами.

1.2. Перед початком користування Вебсайтом LIBRARIA Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Користувач не згодний з умовами цього Договору, він не має права користуватися цим Вебсайтом.

1.3. Виконавець може вносити зміни або доповнення до цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору у відповідному розділі Вебсайту LIBRARIA. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту публікації на Вебсайті LIBRARIA. Користувач повинен періодично переглядати актуальний Договір. Якщо після внесення змін Користувач продовжує використовувати Вебсайт LIBRARIA, це означає, що він повністю й беззастережно погоджується з такими змінами.

1.3. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Виконавцем у цей Договір або з новими тарифами на послугу доступу до Вебсайту LIBRARIA, Користувач повинен припинити користування послугою.

1.4. Користувач є суб’єктом персональних даних. Зареєструвавшись на Вебсайті LIBRARIA, він надає згоду на обробку його персональних даних Виконавцем на умовах, визначених у Політиці конфіденційності та у відповідності з чиннім законодавством.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати послугу доступу до Вебсайту LIBRARIA, а Користувач – прийняти та оплатити її в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Частина матеріалів (далі також – контент), розміщених на LIBRARIA, зокрема: перелік видань, метадані, результати повнотекстового пошуку тощо, надаються Виконавцем Користувачеві у вільному доступі (безкоштовно).

3.2. Доступ до цифрових зображень та повних текстів видань надається лише після реєстрації Користувача, обрання ним тарифного плану та здійснення оплати.

3.3. Реєструючись на Вебсайті LIBRARIA, Користувач підтверджує, що є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені. Користувач також підтверджує, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

3.4. Виконавець може на свій розсуд встановлювати додаткову функціональність Вебсайту, додавати або вилучати матеріали, змінювати тарифні плани та умови доступу до різних видів матеріалів, розміщених на Вебсайті.

3.5. Користувач може змінити свій тарифний план на інший лише по закінченні вже оплаченого періоду. Зміни тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Користувачем.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

4.1. Вартість послуг повного доступу до Вебсайту LIBRARIA за цим Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів, які публікуються на Вебсайті LIBRARIA й доступні для перегляду та оплати в особистому кабінеті Користувача.

4.2. Оплата послуг повного доступу до Вебсайту LIBRARIA здійснюється Користувачем шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою онлайн платіжної системи.

4.3. Послуги повного доступу до Вебсайту LIBRARIA надаються за умови внесення 100% оплати за фактом її надходження на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання послуг повного доступу до Вебсайту LIBRARIA Виконавцем є день надходження коштів на його розрахункових рахунок від Користувача.

4.4. Користувач особисто несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4.5. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється у передбачених законодавством випадках та порядку. Ми не повертаємо кошти, якщо Користувач звернувся у термін, що перевищує 14 днів з моменту оплати послуги або вже скористався нею, тобто переглядав платний контент. Повернення залишку передоплати можливе лише за майбутній невикористаний період, кратний мінімальному строку передплати.

4.6. Запит на повернення коштів Користувач має надіслати на електронну пошту: [email protected]. Неідентифікованим Користувачам кошти не повертаються.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Користувачеві послуги відповідно до сплаченого тарифного плану.

5.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Користувача, отриманих під час реєстрації та/або використання LIBRARIA; за його запитом повідомляти Користувача про обсяг його даних, змінювати та видаляти їх, а також видаляти дані по закінченні терміну зберігання.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання Користувачеві послуг доступу до цифрових зображень та повних текстів видань з моменту закінчення сплаченого строку їх надання.

5.2.2. Змінювати обсяг та зміст контенту, порядок надання послуг та їхню вартість без переукладання цього Договору, опублікувавши зміни на Вебсайті LIBRARIA.

5.2.3. Призупиняти роботу Вебсайту LIBRARIA у випадку необхідності без попередження.

5.3. Користувач зобов’язується:

5.3.1. Уважно ознайомитись з цим Договором та дотримуватись його умов.

5.3.2. Оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і у терміни, передбачені цим Договором.

5.3.3. Користуватися послугами лише особисто та виключно у не комерційних цілях.

5.3.4. Зберігати в таємниці та не передавати третім особам всі персональні мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.4. Користувач має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

6.4.2. Використовувати доступ до Вебсайту LIBRARIA у межах функціоналу, доступного за обраним тарифним планом згідно з цим Договором.

5.4.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Вебсайту LIBRARIA звертатися за допомогою до служби підтримки Виконавця шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця, що вказана на Вебсайті LIBRARIA.

6. ЗМІСТ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. На Вебсайті LIBRARIA розміщені цифрові зображення та розпізнані тексти періодичних видань, що видавалися різними мовами у різних регіонах України та поза її межами протягом ХІХ–ХХ ст., а також метадані до них. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за зміст періодичних видань, розміщених на Вебсайті LIBRARIA, достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання.

6.2. Право інтелектуальної власності на Вебсайт LIBRARIA, а також виключні майнові права на оцифрований та представлений на LIBRARIA контент, платформу онлайн презентації контенту та торгову марку LIBRARIA™ належать Виконавцю, зареєстровані та охороняються законодавством про авторські та суміжні права, комерційну таємницю, недобросовісну конкуренцію та іншими законами. 

6.3. Користувач може використовувати матеріали та будь-яку інформацію, що надається в рамках послуг за цим Договором виключно в особистих некомерційних цілях. Використання з комерційною метою або копіювання будь-яких матеріалів або елементів Вебсайту LIBRARIA, без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Послуги з доступу до Вебсайту LIBRARIA надаються на умовах «як є» («as is»). Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Вебсайту LIBRARIA, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність будь-якої особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Вебсайту LIBRARIA, якщо інше не встановлено законом.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за точність та повноту матеріалів, що розміщуються на Вебсайті LIBRARIA. Виконавець залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або вилучати матеріали Вебсайту LIBRARIA. У випадку видалення частини матеріалів, доступ до яких оплачений Користувачем, Виконавець вживає заходів щодо його заміни матеріалом, аналогічним за обсягом видаленому.

7.3. Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю роботи Вебсайту LIBRARIA, він має припинити його використання.

7.4. Користувач несе виключну відповідальність за збереження конфіденційності свого логіна та пароля для входу до особистого кабінету, а також за всі дії, що відбуваються через його обліковий запис на Вебсайті LIBRARIA. Користувачеві заборонено надавати іншим особам можливість використання свого облікового запису. Користувач має негайно повідомляти Виконавця, якщо йому стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його облікового запису на Вебсайті LIBRARIA або будь-яке інше порушення безпеки та/або завдання шкоди Вебсайту, надіславши відповідного листа електронною поштою. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені невиконанням цих вимог.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які може зазнати Користувач протягом будь-якого періоду внаслідок дії непереборних обставин, незалежних від Виконавця. До таких обставин належать стихійні лиха, катастрофи, страйки, аварії, несправність обладнання та будь-що інше, що виникає поза волею Виконавця.

7.6. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього Договору. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити умови цього Договору, доступ Користувача до Вебсайту LIBRARIA може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Користувача до Вебсайту LIBRARIA, заблокувати або видалити його обліковий запис у зв’язку із порушенням цього Договору.

7.7. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з виконанням цього Договору, у тому числі будь-які питання стосовно його виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів, в тому числі через листування електронною поштою та/або телефоном.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, згідно норм, встановлених чинним законодавством України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Користувач має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого облікового запису. Для видалення облікового запису Користувачеві потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

10.2. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час.

10.3. Усі запити щодо використання Вебсайту LIBRARIA, зокрема ті, що передбачені цим Договором, повинні надсилатися Виконавцю на електронну адресу [email protected]

Ці Умови були востаннє оновлені 23 лютого 2022 року. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати ці Умови. Такі зміни набувають чинності одразу після розміщення на Вебсайті. Продовжуючи користуватися Вебсайтом, Ви погоджуєтесь з такими змінами.1. ВСТУП

Конфіденційність користувачів нашого ресурсу має для нас велике значення і ми докладаємо всіх зусиль для її забезпечення. Цей документ (далі – Політика) пояснює, як ми використовуємо Ваші персональні дані, надані Вами, згідно з Договором про доступ до нашого Вебсайту, який було укладено з нами шляхом реєстрації на LIBRARIA. Ми зберігатимемо та оброблятимемо Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог чинного законодавства.

Посилання у цій Політиці конфіденційності на «ми», «нас», «наш», «нам» означають Приватне підприємство «АРХІВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ».

Ця Політика, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, визначає персональні дані як відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, та включає в поняття «персональна інформація» інформацію або частину інформації, яка дозволяє Вас ідентифікувати. 

У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, ми виступаємо «контролером даних» для цілей Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») та іншого відповідного європейського законодавства про захист даних, а також «володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми збираємо лише ті Ваші персональні дані, які нам потрібні для того, щоб надати вам послугу, якою Ви користуєтесь.

Ми обробляємо Ваші персональні дані у разі, якщо виконано одну з умов, в тому числі, але не виключно:

a.     Ви дали згоду на обробку персональних даних;

b.     обробка необхідна з метою укладення або виконання договору про надання Вам послуг доступу до Вебсайту LIBRARIA. 

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати сторінку з Політикою конфіденційності, аби переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО 

Для надання Вам доступу до LIBRARIA ми обробляємо такі типи Ваших персональних даних: 

a.     інформація про Ваш комп’ютер, включаючи Вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

b.     інформація про Ваші відвідування та використання цього Вебсайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;

c.     інформація про Ваше ім’я та адресу електронної пошти, які Ви вказали під час створення облікового запису на нашому Вебсайті, оформлення підписок на наші поштові повідомлення та/або розсилки;

d.     інформація, яка генерується при використанні нашого Вебсайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;

e.     інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилали нам електронною поштою або через наш Вебсайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;

f.      будь-яка інша персональна інформація, яку Ви надіслали нам. 

Якщо Ви розкриваєте для нас персональну інформацію третьої особи, Ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації відповідно до цієї Політики.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для ідентифікації Вас, як нашого користувача. Персональна інформація, яку Ви передаєте нам через наш Вебсайт, також буде використовуватися в наступних цілях:

a.     адміністрування нашого Вебсайту та бізнесу;

b.     надсилання Вам повідомлень, рахунків та нагадувань про сплату, та отримання платежів від Вас;

c.     надсилання Вам електронною поштою повідомлень, які Ви спеціально запросили;

d.     надсилання Вам електронної розсилки, якщо Ви її замовили (Ви в будь-який момент можете повідомити нас, що більше не бажаєте отримувати електронні розсилки від нас);

e.     надання стороннім компаніям статистичної інформації про наших користувачів (проте, ці сторонні компанії не матимуть можливості ідентифікувати жодного окремого користувача з цих даних);

f.      обробка запитів та скарг, зроблених Вами або на Вас, які стосуються нашого Вебсайту;

g.     з метою забезпечення безпеки нашого сайту та попередження шахрайства;

h.     з метою перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують використання нашого Вебсайту (включаючи моніторинг приватних повідомлень, надісланих через сервіс приватних повідомлень нашого Вебсайту);

i.       в інших цілях, що не суперечать законодавству про захист персональних даних.

Без Вашої чітко вираженої згоди ми не передаватимемо Вашу персональну інформацію жодній сторонній компанії для прямого маркетингового використання цією або будь-якою іншою сторонньою компанією. 

4. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ми залишаємо за собою право розкрити Вашу персональну інформацію для будь-якого з наших працівників, керівників, страхувальників, професійних радників, агентів, постачальників або субпідрядників, в об’ємі та цілях, визначених цією Політикою та відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Ми залишаємо за собою право розкрити Вашу персональну інформацію:

a.     в тих випадках, коли цього від нас вимагає закон;

b.     у зв’язку з будь-яким поточними або майбутніми судовими процесами;

c.     з метою встановлення, реалізації або захисту наших законних прав (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству); 

Ми не розкриватимемо Вашу персональну інформацію третім особам, за виключенням випадків, зазначених в цій Політиці. 

5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству). 

Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо і можливість досягти цих цілей за допомогою інших засобів. 

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

З метою безпечного зберігання Ваших персональних даних ми використовуємо сучасні технічні й організаційні засоби для попередження втрати, протиправного використання чи підробки Вашої персональної інформації.

Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна для надання певних послуг, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте нам.

Всі дані, які ми збираємо, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої корпоративної мережі і межами компаній, які надають нам хостинг послуги.  

Всі електронні фінансові транзакції, здійснені за допомогою нашого сайту, будуть захищені технологією шифрування даних.

Ми не зберігатимемо та не оброблятимемо інформацію про Ваші платіжні засоби, такі як банківські картки, електронні гаманці тощо.

Тільки ті співробітники, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до особистої інформації користувачів, мають доступ до інформації про користувачів. Всі співробітники, які мають доступ до інформації про користувачів, підписали угоду про нерозголошення інформації про користувачів третім сторонам.

Ви підтверджуєте, що ознайомлені з тим фактом, що передача інформації через Інтернет є по суті є незахищеною, і ми не можемо гарантувати захист даних, надісланих через всесвітню мережу.

Ви несете повну відповідальність за збереження в таємниці свого пароля для доступу на наш Вебсайт. Ми ніколи не будемо запитувати Ваш пароль, крім випадків його введення для входу до Вашого облікового запису на нашому сайті.

7. ЗМІНИ ТА ПОПРАВКИ

Ми лишаємо за собою право періодично вносити зміни та поправки в цю Політику, та публікувати їх нову редакцію на нашому Вебсайті. Ви маєте періодично перевіряти цю сторінку, аби пересвідчитись, що розумієте зміст змін, внесених до цієї Політики. Ми також можемо проінформувати Вас про внесення змін до цієї Політики шляхом надсилання повідомлень електронною поштою або через систему передачі приватних повідомлень нашого Вебсайту.

8. ВАШІ ПРАВА

Ми готові надавати Вам інформацію про те, які з Ваших персональних даних та яким чином ми обробляємо.

Якщо Ви матимете бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, ви можете зробити запит на цю інформацію у будь-який час.

Ми лишаємо за собою право відмовити в наданні інформації за Вашим запитом, в межах чинного законодавства.

Ваша згода на обробку персональних даних є згодою на використання Вашої персональної інформації в наших маркетингових цілях.

Ви маєте право надати нам вказівку не обробляти Вашу персональну інформацію в маркетингових цілях.

Ви також можете використати своє право на забуття. На Вашу вимогу ми видалимо Ваші персональні дані, які обробляємо, за винятком тих персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

9. ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Будь ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо Ваша персональна інформація, яка знаходиться у нас, потребує оновлення чи виправлень.

10. ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження або побажання щодо захисту і обробки Ваших персональних даних, Ви можете надсилати звернення до нас

електронною поштою: [email protected]

звичайною поштою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19