ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Пролетарская правда

Подивитися всі номери ‘’

Пролетарская правда

Місце видання: Київ
Доступні дати: 12.02.1922 -30.12.1925
Доступних номерів: 646


Ежедневная газета Киевского губкома К.П.(б).У.,

Губисполкома и Губпрофсовета

Газета виходила в Києві протягом 19211925 рр.

Редактор: Редакційна колегія.

Видавець: Губком К.П.(б).У.

Обсяг газети – від 2 до 6 сторінок.

До 18 серп. 1921 р. газета називалася "Коммунист".

У 1925 р. (з №138 від 20 черв.) перейменовано

у газету "Пролетарська правда".

Додатки: "Пролетарская правда : иллюстрир. прил.",

"Экстренный бюллетень".