ENG  |  УКР

ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

408 результатів було знайдено за 0,054 секунд
Пошуковий запит: Станиславівський повіт
Пошук у заголовках
За запитом Станиславівський повіт знайдено 7 результатів
Діло №99 від 06.05.1936, сторінка 3
... людей. Під адміністра ці'йним оглядом станиславівське воєвідство по* ділене на 12 ... ’ кого й тов.мацького повіту), станиславівський повіт має 1.235 км. 3 простору ... українці суцільною масою заселюють ц ли*й станиславівський повіт, а серед цієї маси великим ...
Діло №101 від 08.05.1936, сторінка 3
... величини всіх госпо дарств у станиславівському повіті. Усіх госпо дарств (хліборобських ... вже в більше загальних рисах іншим повітам станиславівського воєвідства та дістати в цей ... таблиця подає простір пові тів станиславівського воєвілства, число населен ня, ...
Діло №102 від 09.05.1936, сторінка 4
... повітах ста ниславівського воєвідства мають рішучу перева гу і цід цим оглядом станиславівське ... ґрупу населення. В чотирьох повітах стлшславівсьмото вюс ьідства виказує перепис ... католицьку церкву. В самому лише станиславівському повіті українців вванге ликів є ...
Діло №100 від 07.05.1936, сторінка 3
... 1.930 2.090 1.654 86 села повіту 89.820 17-335 20 755 2.396 ... поодиноких національних груп сгапиславівського повіту докопувались деякі зміни в ... % у порівнянні зі станом з 1900 року. Що до українців, то станиславівський ловііт нале жить до нечисленних (вісьмох ...
Діло №104 від 12.05.1936, сторінка 4
... слчвівського воєвідства, то всі повіти виказують у величезізій більшости хліборобське ... кожному повіті. Для кожного повіту подана, там загальна кількість ... світлі статистичних даних перепису у 1931. р- станиславівське вюевідство виковує яви ща, які виступають ...
Діло №214 від 30.09.1937, сторінка 4
Від Української Парляментарної Репрезен тації ствердив я в дні 26, вересня ц. р. на місці пожежі в Сухій Ліщині, що в тій кольонії не було ніякого римо-кат. костела, тільки в будо ві була маленька римо-кат, капличка, яка оче видно ще не була посвячена і в ...
Діло №277 від 17.10.1935, сторінка 3
... Простір станиславівського повіту 1.235,5 км* Загальне число населення «повіту 138. ... які прожива ли в містах станиславівського повіту, sуло 3.813 греко-католиків ... (0,2 прц.) іншу. По містах станиславівського повіту записали що українською мовою говорило 1,772 ...
Діло №63 від 21.03.1931, сторінка 1
... від католиць кої Церкви". З черги станиславівський владика висуває закид, що гімназію „Р. Ш.“ ... всіх наших владик за підписа ми на ній. Станиславівський владика положив під відозвою свій ... Щож до кооперації, то в однім повіто вім місті в часі владичої духовної ...
Діло №103 від 10.05.1936, сторінка 5
(Продовження.) IX Національний склад станиславівського досвід с.са . г.кий: НОВІТИ Українці °/° Поляки % ... 79.2 % таї в Городснщзіні з 77,8 На 75.2 с /о. Втрати, що їх потерпів у згаданих повітах український елемент Н'Д користь польського, не видаються ...
Діло №224 від 07.10.1931, сторінка 3
За дозволом станиславівського воєвідства й коштом філії Т-ва ... по лісах близько с. Сільця, стаяиславів ського повіту, тлінних остаикіів У. С. С., що 1915 р. полягли ... , селянин Сільця. Про це довідалося станиславівське староство, за боронило дальшу будову й ...