ALL TITLES

Browse all

FILTERS

FROM
TO
 • Austria
 • Belarus
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Poland
 • Romania
 • Russia
 • Slovakia
 • Ukraine
 • United States
 • Unknown

Літературно-науковий вісник

Browse all issues ‘’

Literaturno-naukovyĭ visnyk

Language: Ukrainian
Place of publication: Kyiv
Dates available: 01.01.1917 -01.07.1919
Issues available: 8


Literaturno-naukovyĭ visnyk

Monthly magazine, published in Lviv (1898-1906, 1922-1932),

in Kyiv (1907-1914, 1917-1919), in Regensburg (1948), in Munich (1949).

Editors: M. Hrushevsky, I. Franko, O.Borkovskyy, O.Makovey,

O.Oles, V.M.Hnatyuk, Dontsov, M.Haluschynskyy, V.Doroshenko,

Yu.Pavlykovskyy, I.Rakovskyy V. Tselevych.

Publisher: Tovarystvo pidmohy ukr. literaturi, nautsi ĭ shtutsi

v drukarniAT "Petro Bars′kyĭ u Kyievi" (1915-1919).

The amount of pages: from 98 to 198.