ENG  |  УКР

ВИДАННЯ

Дивитись все

ФІЛЬТРИ

ВІД
ДО
 • Італія
 • Австрія
 • Білорусь
 • Велика Британія
 • Невідома
 • Німеччина
 • Польща
 • Росія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Сполучені Штати Америки
 • Україна
 • Франція
 • Чехія

Текстовий пошук

3583 результатів було знайдено за 0,560 секунд
Пошуковий запит: Станиславів
за цим запитом також знайдено зображень: 2
Пошук у заголовках
За запитом Станиславів знайдено 20 результатів
Воля Покуття №31 від 01.08.1943, сторінка 6
* Наше місто й округа попрощали в дні 17-го ц. м. перше покликання добровольців СС. Стрілецької Дивізії Галичина. Уже дня 16-го липня зранку почали напливати покликані добро вольці з околиці на збірний пункт у залі кол. українського „Сокола”. В год. 8-і й ...
Львівські вісті №282 від 10.12.1942, сторінка 3
* 3 доручення УЦК прибув до Станиславова проф- Андрій Бен дерський і дав для молоді україн ських шкіл м. Станиславова рефе рат про культуру мови. Реферат зілюстрував незвичайно гарно ви конаними декламаціями; Р Купчин ського: ~Ода до пісні", Т. Шев ченка; ...
Станиславівське слово для областей №16 від 22.11.1942, сторінка 6
Станисла&ів до війни був столицею східного Підкарпаття. Тут зосереджу валося культурне, господарське й су спільне життя цієї частини краю. Мі сто, що нараховувало 60.000 мешкан ців, було зразком чистоти. Господар ське життя кипіло, розвивавсь Про мисл 'і ...
Станиславівське слово для областей №31 від 01.08.1943, сторінка 6
* Наше місто й округа попроїдали в дні 17-го ц. м. перше покликання добровольців СС, Стрілецької Дивізії Галичина. Уже дня 16-го липня зранку почали напливати покликані добро вольці з околиці на збірний пункт у залі кол. українського „Сокола”. В год. 8-і й ...
Діло №128 від 18.05.1934, сторінка 5
До Конґресу всього шість тижнів У Льво ві кипить гарянковаї «праця над підготовкою Конгресу. Програма Конгресу остаточно випра дьована. Вся енергія конгресових комісій звер нена тепер ша реалізацію цілої програми до най менших подробиць, шо їх передбачила ...
Діло №231 від 14.10.1936, сторінка 7
Акад вечорі. Мин. неділі відбувся у «ас передо-: тан ці* виклад з Ш. сері „Акад. вечорів*'. Виголосив його О. д-р Костельних я. т. „Проблема чуда“. Виклад був дуже цікавий і поданий о. д-ром Костелькиком у над звичайно займавій формі. Публики багато: це ...
Діло №202 від 12.09.1930, сторінка 5
Літне турне „Укр. Нар. Театру ім. І. Тобяле вича" тю Покутті, Поділлі, Львівщині та Бойків шині закінчується з великим моральним успіхом ! після останніх вистав у Болехові, Калуші й Бо городчанах починається 18. ц. м. в Станиславові новий зимовий севои. ...
Українське слово (Станиславів) №25 від 01.03.1942, сторінка 3
... 9. XI. 1941 р. ч. 211. 13. Головка Іван, із с. II ва. Краї на, п'>». Станиславів, пом. 2. XI. 1941 р., ч. 03802. 14. Терлецький Михайло ... о. 17. Команенький Михайло, ур. 1913 о. в м. Калуш, нов. Станиславів, Ппм. 3. XI. 3941 р. 18. І оріщак Дмитро, ур. lЬ2O ...
Українське слово (Станиславів) №12 від 30.01.1942, сторінка 4
... Книгарня й Склад Паперу “ М. Самоверський, Станиславів, вул. Адольфа Гітлєрач. 19, телефон ч. ... „Україн ського Слова 44 в Адміністрації —■ Станиславів, вул. Адольфа Гітлера ч. 19 (в ... Галячш&ь Львів. ’ 1 Редакція; Станиславів, вул Лесі Українки ч. ЗД. телефон ...
Українське слово (Станиславів) №11 від 28.01.1942, сторінка 4
... кольпортажу „Україн ського Слова" в Адміністрації Станиславів, вул. Адольфа Гітлер» ч. 19 ... Книгарня й Склад Паперу" М. Самоверський, Станиславів, вул. Адольфа Гітлєра ч. 19, телефон ... дистрикту Галичина Львів. Редакція: Станиславів, вуя Лесі Українки ч. 3/1. ...